თბილისის სამედიცინო აკადემია

მარინა თოფურიძე -აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


მარინა თოფურიძე  2020  წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლაში  იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას  ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით.

მარინა თოფურიძემ 2005 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (თსსუ) სამკურნალო ფაკულტეტი და 2008 წელს ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის მიერ მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ეპიდემიოლოგიაში. ასევე, ის ფლობს აშშ-ს იუნიონ გრადუეთ კოლეჯის, მაუნტ სიანის მედიცინის სკოლის საერთაშორისო სერთიფიკატს ბიოეთიკაში.

ამჟამად, იგი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო და მედიცინის ფაკულტეტისა და მაასტრიხტის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი და პირველადი ჯანდაცვის სკოლის (CAPHRI) დოქტორანტი; 

2010 წლიდან მარინა თოფურიძე მუშაობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტისა და ბიოეთიკის საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციაზე.

მას აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი და იმპლემენტაციური პროექტებისა და სახელმწიფო პროგრამების ხელმძღვანელობის გამოცდილება და პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟუნალებში.