თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლელა სერებრიაკოვა - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


ლელა სერებრიაკოვა 2020 წლიდან იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას თბილისი სამედიცინო აკადემიაში ჯანდაცვის ეკონომიკის მიმართულებით.
ლელა სერებრიაკოვას 2011 წელს მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ჯანდაცვის სისტემებისა და საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით ედინბურგის უნივერსიტეტის მიერ. მას განათლება მიღებული აქვს აშშ-ში, ფინეთში, ინდოეთსა და ნორვეგიაში. ამჟამად იგი არის კავკასიის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ეკონომიკის მიმართულებით.
ლელა სერებრიაკოვა ჯანდაცვის სფეროში 2004 წლიდან მუშაობს. ამ მიმართულებით იგი იყო სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტების ხელმძღვანელი და კონსულტანტი. 2011-2013 წლებში იყო ჯანდაცვის პროგრამებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში. ამჟამად ლელა სერებრიაკოვა მუშაობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში. ასევე კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
მისი კვლევის სფეროებია: ჯანდაცვის დაფინანსება, სამართლიანობა და თანასწორობა ჯანდაცვაში, ჯანდაცვის სისტემების რეფორმები.