თბილისის სამედიცინო აკადემია
Tempus

კურიკულუმის განვითარება და რეგიონული სასწავლო პლატფორმის დაფუძნება ჰემატოლოგიის სწავლების გაუმჯობესების მიზნით საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო დარგებისთვის

2013 წლის დეკემბრიდან პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია (თსა) ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის თაოსნობით ჩართულია ევროკავშირის მიერ საერთაშორისო პროგრამა Tempus-ის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტში - “კურიკულუმის განვითარება და რეგიონული სასწავლო პლატფორმის დაფუძნება ჰემატოლოგიის სწავლების გაუმჯობესების მიზნით საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო დარგებისთვის”. (DECERPH)

პროექტის ფარგლებში თსა პარტნიორობას უწევს კონსორიციუმის შემდეგ წევრებს

 პროექტის ძირითადი მიზნებია


პროექტის ფარგლებში თსა-მ მიაღწია შემგდეგ შედეგებს