საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვა

საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვა


თბილისის სამედიცინო აკადემიაში სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისა მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის #224 ბრძანების შესაბამისად.

2020-2021 აკადემიური წლისთვის საბუთების მიღების ვადები განისაზღვრა 2020 წლის 1 მაისიდან 31 ივლისის ჩათვლით.


თბილისის სამედიცინო აკადემია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას - მედიცინა:

  • სწავლების ხანგრძლივობა: 6 წელი
  • სწავლების ენა: ინგლისური
  • სწავლის საფასური: უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის  - 7000 აშშ დოლარი (წელიწადში)
  • სწავლის საფასური საქართველოს მოქალაქეებისათვის - 5000 ლარი (წელიწადში)

 
სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო წერილი და ფორმა;
  • 2 ფოტოსურათი 3X4-ზე (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული ვერსია CD);
  • პასპორტის ასლი;
  • სრული/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • სრული/ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქეებისთვის);

 

აპლიკანტებს საბუთების სრულად წარმოდგენის შემდეგ ენიშნებათ გასაუბრება ინგლისურ ენაში.

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 200 აშშ დოლარს.  

 

მომავალ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
ვიზა:
სავიზო რეგულაციებზე ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებ-გვერდს: https://geoconsul.gov.ge/ka/aboutUs

საცხოვრებელი:
თბილისის სამედიცინო აკადემიას არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია აკადემიის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 300-500 აშშ დოლარამდე).

სამედიცინო  დაზღვევა:
სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ  ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა (სადაზღვევო პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 7-25  აშშ დოლარამდე).