სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისი


ფსიქოლოგის მომსახურების სერვისი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

 • სტუდენტთა საჭიროების მიხედვით, ფსიქოლოგიური კონსულტაციის გაწევა და მხარდაჭერა სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად;
 • სტუდენტების, შესაბამის სპეციალისტთან გადამისამართება ფსიქო-ემოციური პრობლემის იდენტიფიცირების მიხედვით;
 • ფსიქოგანათლების კუთხით სტუდენტებთან შეხვედრების თემატიკის შერჩევა, დაგეგმვა, ორგანიზება;
 • ფსიქოლოგიის მიმართულებით, კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი აქტივობების და სტუდენტური ინიციატივების ხელშეწყობა, მხარდაჭერა, მენტალურ ჯანმრთელობისა და პრევენციის თემატიკაზე;
 • ფსიქოლოგიასთან მომიჯნავე სფეროების/ინტერდისციპლინური მიმდინარეობების შესახებ ვორქშოპების/შეხვედრების ორგანიზება. 

ფსიქოლოგის მომსახურების სერვისთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირია:  

მარიამ მაჭავარიანი

ფსიქოლოგი

 • m.matchavariani@tma.edu.ge • რა უნდა გააკეთოს სტუდენტმა თუ გახდა ბულინგის მსხვერპლი?  კარიერული განვითარების სერვისი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

  • კარიერული განვითარების კუთხით სტუდენტების დახმარება და კონსულტაციის გაწევა, რაც მოიცავს საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და კარიერული დაგეგმვის უზრუნველყოფას;
  • არსებული და ახალი აკადემიური პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მოძიებასა და გაზიარებას;
  • მიმდინარე და სამომავლო სოციალური პროგრამების შესახებ სტუდენტებთან კომუნიკაციას.

 • სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისები და მხარდაჭერის მექანიზმები

 • ანა მაქაცარია

  სტუდენტთა საკონსულტაციო სამსახურის კოორდინატორი

 • a.makatsaria@tma.edu.ge

 • სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა და წახალისება