ჩვენს შესახებ


თსა-ს ისტორია

History

თბილისის სამედიცინო აკადემია დაარსდა 1992 წელს ქართველი ექიმის, პედიატრიული ქირურგის, პეტრე შოთაძის მიერ. 1970 წლიდან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, მთელი მისი საექიმო, სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა დაკავშირებული იყო ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტთან (საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია), სადაც განვლო გზა ასპირანტიდან ბავშვთა ქირურგიის კათედრის გამგემდე და რექტორობამდე. თბილისის სამედიცინო აკადემია, პეტრე შოთაძის ინიციატივით დაარსდა, რომელსაც 1999 წელს, მისი გარდაცვალების შემდეგ “პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია” (თსა) ეწოდა. დაარსების დღიდან, თსა-ს 2500-მდე კურსდამთავრებული ჰყავს, რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობენ საქართველოსა და საზღვარგარეთის წამყვან კლინიკებში, უნივერსიტეტებში და სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში.

მისია, მიზნები და ამოცანები

Mission

თსა-ს მისია: “თსა, როგორც სტუდენტზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ინოვაციური მიდგომით და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცოდნის გამოყენებით უზრუნველყოფს ეროვნული და საერთაშორისო ჯანდაცვის მიმართულებით პროფესიონალების მომზადებას. ამავდროულად, კვლევაზე დაფუძნებული აქტივობების განხორციელებით წვლილი შეაქვს საქართველოს საზოგადოების განვითარებაში.