უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვათბილისის სამედიცინო აკადემიაში სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის #224 ბრძანების შესაბამისად.

2023-2024 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბუთების მიღების ვადები განისაზღვრა 2023 წლის 20 ნოემბრიდან 2024 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით.

  • სწავლების ხანგრძლივობა: 6 წელი
  • სწავლების ენა: ინგლისური
  • სწავლის საფასური: უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის - 7000 აშშ დოლარი (წელიწადში)

სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო წერილი და ფორმა
  • პასპორტის ასლი
  • სრული/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ მინიმუმ ინგლისური ენის B1 დონის დამადასტურებელი საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატის ქონა (IELTS, TOEFL, Cambridge English, UNIcert®, EnglishScore და სხვ.) გარდა იმ აპლიკანტებისა, რომლებმაც სრული/ზოგადი განათლება მიიღეს ინგლისურ ენაზე და წარმოადგინეს შესაბამისი დოკუმენტაცია. 
  • NEET-ის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი (სავალდებულოა აპლიკანტებისთვის ინდოეთიდან)

    აპლიკანტებს საბუთების სრულად წარმოდგენის შემდეგ ენიშნებათ გასაუბრება.

აპლიკანტებს საბუთების სრულად წარმოდგენის შემდეგ ენიშნებათ გასაუბრება ინგლისურ ენაში.ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 200 აშშ დოლარს (გადახდა ხდება მხოლოდ ონლაინ გასაუბრების შემდგომ).

მომავალ სტუდენტთა საყურადღებოდ: სავიზო რეგულაციებზე ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებგვერდს: https://geoconsul.gov.ge/en

საცხოვრებელი: თბილისის სამედიცინო აკადემიას არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია აკადემიის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 300-500 აშშ დოლარამდე).

სამედიცინო დაზღვევა: სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა (სადაზღვევო პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 7-25 აშშ დოლარამდე).