დეკანის მიმართვა


ლალი მეკოკიშვილი


მედიცინის დოქტორი, პროფესორი


მედიცინის სკოლის დეკანი


მოგესალმებით,

ჩემთვის დიდი პატივია პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (აკადემია) მედიცინის სკოლის ხელმძღვანელობა.

თავისი არსებობის 30 წლის მანძილზე აკადემიამ თავი დაიმკვიდრა როგორც განვითარებაზე და სამედიცინო განათლების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებულმა უნივერსიტეტმა განუხრელად მზარდი პრესტიჟითა და განსაკუთრებული ინსტიტუციური კულტურით.

ექიმის პროფესია ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების სათავეშია, აკადემიაში მოხვედრის მსურველ აბიტურიენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე განუხრელად მატულობს, თუმცა ჩვენ არ ვღალატობთ პრინციპს, მივიღოთ შეზღუდული კონტინგენტი, რათა უზრუნველვყოთ საუკეთესო ხარისხის განათლება.

აკადემიის ძირითადი ამოცანაა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე პროფესიონალების მომზადება, ამავდროულად ეს ჩვენი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობაა. კარგად გვესმის რა ის გამოწვევები, რაც სამედიცინო განათლებას ახლავს, არ ვიშურებთ ძალისხმევას და რესურსს დავნერგოთ სწავლისა და სწავლების ინოვაციური ტექნოლოგიები და მეთოდები, გავიზიაროთ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება, და ამასთან, ვიყოთ ღია ჩვენი მიღწევების გასაზიარებლად.

სტუდენტსა და პაციენტზე ორიენტირებული ინტეგრირებული კურიკულუმით აკადემია უზრუნველყოფს სტუდენტებში დამოუკიდებელი სწავლის, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილებების მიღების, დროის მართვის, გუნდური მუშაობისა და კვლევითი უნარების ჩამოყალიბებას. სოციალური აქტივობები და პროექტები, რომელშიც ჩვენი სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან, ზრდის მათ ემპათიას და სოციალურ პასუხისმგებლობას.

ჩვენი სტუდენტების ერთსულოვანი აზრით აკადემია მათთვის ქმნის სრულიად განსაკუთრებულ მშობლიურ და არასტრესულ გარემოს, აქ უსმენენ და ითვალისწინებენ სტუდენტთა მოსაზრებებს.

„ისწავლე რომ ემსახურო, იცხოვრე რომ გვიყვარდეს“

პატივისცემით,ვიმედოვნებთ აარჩევთ ჩვენს უნივერსიტეტს და გახდებით ჩვენი აკადემიური ოჯახის წევრი.