დიპლომისშემდგომი განათლება


პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია ახორციელებს დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების 5 აკრედიტებულ სარეზიდენტო პროგრამას აფილირებულ კლინიკებში შემდეგი მიმართულებებით:

პროგრამა

ხელმძღვანელი

კვოტა

რადიოლოგია

პროფ. თეა ჩანგელია

20

მეანობა-გინეკოლოგია

პროფ. ამირან ქორიძე

7

დერმატო-ვენეროლოგია

პროფ.ნინო ლორთქიფანიძე

7

ენდოკრინოლოგია

პროფ. ნატალია ასათანი

6

რეპროდუქტოლოგია

პროფ. თამარ მაღულარია

4

სარეზიდენტო პროგრამებზე მიღება ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე, შესარჩევი კომისია იქმნება რექტორის ბრძანებით. კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის საჭირო დოკუმენტები და პირობები გამოქვეყნდება აკადემიის ვებ-გვერდზე. მიღება ხორციელდება საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგების, სპეციალობაში ტესტირების, ინგლისურ ენაში გამოცდისა (B2 დონე) და გასაუბრების შედეგების შეჯამებით. ჩარიცხული რეზიდენტების პროფესიული მზადების მონიტორიგნს ახორციელებს აკადემიის რეზიდენტურის სამსახური.

რეზიდენტურაში სწავლის ყოველთვიური საფასური შეადგენს 300 ლარს.

...
საკონტაქტო ინფორმაცია

Ნინო უზნაძე

თბილისის სამედიცინო აკადემიის რეზიდენტურის სამსახურის ხელმძღვანელი

ტელ: +995 599 51 85 80
ელ.ფოსტა: residency@tma.edu.ge

ქრისტინე სახელაშვილი

საფინანსო სამსახური


ტელ: +995 571 14 85 83
ელ.ფოსტა: k.sakhelashvili@tma.edu.ge