ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტი

ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტი ხელს უწყობს თსა-ს მისიის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას, ორგანიზაციაში სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) და აკადემიური კეთილსინდისიერების განვითარებას. უზრუნველყოფს ეთიკის კოდექსის დაცვას და თსა-ს პერსონალის და სტუდენტების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობას.
ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტი აერთიანებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის, სოციალური პროექტების (CSR) მართვის, სტუდენტთა საკონსულტაციო და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურებს.


საკონტაქტო ინფორმაცია


მაკა მაღლაკელიძე

ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ლანა ცხოვრებაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი


თამარ გორგოძე

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მარიამ გაბრიჭიძე

სოციალური პროექტების მართვის სპეციალისტი