კვლევითი აქტივობები

კვლევითი აქტივობები პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის კვლევითი კომპონენტის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება და მიღებული შედეგების ანალიზი მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარების განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს.

2024-06-08

Investigator: Dea Goderdzishvili, Magda Tvildiani, Suliko Biliseishvili

Teaching clinical case - Nino Akobia
2024-04-30

Investigator: Ia Khakhutaishvili, Salome Khubulava

Development of a molecular pathology curriculum and Implementation in Georgian universities in order to improve higher medical education
2024-04-01

Investigator: Ana Shekiladze, Saba Zakradze, Giorgi Bugadze

Fast, inexpensive and easily detectable method in diagnosing bacteria using gold nanoparticles
2024-04-01

Investigator: Ketevan Vepkhvadze, Ana Kobalia, Nino Partsvania, Anastasia Gogilashvili, Sopho Loria

The determination of vitamin D and CC-16 biomarker correlation for early diagnostics of chronic obstructive pulmonary diseases
2024-04-01

Investigator: Tamaz Revazishvili, Elene Kapanadze, Nino Pangani

Age-stratified analysis of ceftriaxone resistance of Staphylococcus aureus: A study in Kakheti region
2024-01-12

Investigator: Gela Beselia

Study of the effects of deep brain stimulation of the entorhinal cortex on memory function, hippocampal neurogenesis, and neurochemistry in rat model of aging induced by administration of D-galactose
2023-12-09

Investigator: Mladen Krajacic

ESPCAL - Encapsulation of Salmonella phages in cationic liposomes
2023-10-01

Investigator: Ekaterina Kldiashvili, Maia Zarnadze

Medicine and Art - Interdisciplinary Approach for Science Popularisation
2023-10-01

Investigator: Ekaterina Kldiashvili

InTech4MED - Innovation and Technology for Medicine
2023-09-01

Investigator: Victoria Shonia, Nino Museridze

The value of measuring EMT index in lung adenocarcinomas with various degrees of malignancy, their progression, metastazing, and chemoresistance capacity
2023-08-01

Investigator: Nino Chkhutishvili, Levan Bakhtadze, Mariam Berdzenishvili, Tamar Qobulashvili

Honey and its antibacterial properties
2023-03-01

Investigator: Ekaterina Kldiashvili, Tornike Metreveli, Saba Iordanishvili

The aberrant expression of regulatory factors as the stimuli of oncogenesis
2022-02-01

Investigator: Ekaterina Kldiashvili, Saba Iordanishvili, Vakhtang Deisadze

Cancer testis antigens as the early biomarkers of oncogenesis
2022-02-01

Investigator: Nino Kekeknadze

The role of SARS-CoV-2 infection in development of the Autoimmune Rheumatic Diseases (ARDs)
2021-11-01

Investigator: Saif Rustum

Antiphospholipid autoantibodies prevalence in post-COVID and vaccinated individuals
2021-10-01

Investigator: Alexander Saghliani

Determining the variability and severity of clinical symptoms in the population who have beeninfected with COVID-19, on the example of Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy studentsand academic and administrative staff
2021-10-01

Investigator: Ekaterina Kldiashvili, Maia Zarnadze

Medicine - The Story Presented by Art
2021-02-01

Investigator: Nino Shiukashvili

MoCa and IADL data correlation in individuals with mild cognitive impairment
2020-11-30

Investigator: Gvantsa Dadiani, Lela Sturua

Cervical cancer screening in Georgia, benchmarking on the example of the Czech Republic and Lithuania
2020-09-01

Investigator: Lela Sturua

Analysis of Health Sector Response to COVID-19 Pandemic in Georgia, Armenia and Slovenia
2020-05-01

Investigator: Andreas Martin Kaufmann (Charité Universitätsmedizin Berlin), Ekaterina Kldiashvili (TMA

The Role of HPV in Cancer in Georgia
2020-03-09

Investigator: Maia Zarnadze

Discovery and understanding role of epigenetic alterations in patients with hematological malignancies residing in Country of Georgia a region affected by Chernobyl explosion
2020-03-06

Investigator: Marina Tevzadze

Involvement of ovarian cyst mucins in the production of IgG auto-antibodies cross-reacting with tumour growth factor human chorionic gonadotropin (hCG) and its subunits
2020-02-01

Investigator: Gela Beselia, Maia Zarnadze

Medicine and Art
2019-05-01

Investigator: Nino Museridze

Co-expression characteristics of CDH1, Ki67, P53, HER2 in gastric diffuse type carcinoma
2019-03-18

Investigator: Gela Beselia

Interictal Emotional State and Epilepsy
2019-03-18

Investigator: Ekaterine Kldiashvili

Expression of FOXP3 gene as the risk-factor of metastasis development
2019-03-18

Investigator: Mariam Tevzadze

Evaluation of naturally occurring autoantibodies against hCG in patients with ovarian cysts
2019-03-18

Investigator: Saif Tawfeeq

Evaluation and Comparison of Healthy Lifestyle Among Medical and non-Medical Georgian Students
2019-03-18

Investigator: Irine Bilanishvili

Study of Nucleus Basalis of Meynert (NBM) role within memorising and learning processes on the behavioural, structural and molecular levels
2019-03-03

Investigator: Taras Gabisonia

Investigation of Foodborne and waterborne bacterial pathogens causing gastrointestinal tract infections