კვლევითი აქტივობები

კვლევითი აქტივობები პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის კვლევითი კომპონენტის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება და მიღებული შედეგების ანალიზი მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარების განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს.

2023-12-09

Investigator: Mladen Krajacic

ESPCAL - Encapsulation of Salmonella phages in cationic liposomes
2023-10-01

Investigator: ეკატერინე კლდიაშვილი

InTech4MED - Innovation and Technology for Medicine
2023-09-11

Investigator:

Antiphospholipid autoantibodies prevalence in post-COVID and vaccinated individuals
2023-09-11

Investigator:

Determining the variability and severity of clinical symptoms in the population who have been infected with COVID-19, on the example of Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy students and academic and administrative staff
2023-09-11

Investigator:

The aberrant expression of regulatory factors as the stimuli of oncogenesis
2020-05-01

Investigator: Andreas Martin Kaufmann (Charité Universitätsmedizin Berlin), Ekaterina Kldiashvili (TMA

The Role of HPV in Cancer in Georgia
2020-02-01

Investigator: Gela Beselia, Maia Zarnadze

Medicine and Art
2019-05-01

Investigator: Nino Museridze

Co-expression characteristics of CDH1, Ki67, P53, HER2 in gastric diffuse type carcinoma
2019-03-18

Investigator:

MoCa and IADL data correlation in individuals with mild cognitive impairment
2019-03-18

Investigator:

Medicine - The Story Presented by Art
2019-03-18

Investigator:

Projects Funded in the Frames of 2019 Call of State Research Grants for Basic Research
2019-03-18

Investigator: Irine Bilanishvili

Study of Nucleus Basalis of Meynert (NBM) role within memorising and learning processes on the behavioural, structural and molecular levels
2019-03-18

Investigator: Lela Sturua

Analysis of Health Sector Response to COVID-19 Pandemic in Georgia, Armenia and Slovenia
2019-03-18

Investigator:

Cervical cancer screening in Georgia, benchmarking on the example of the Czech Republic and Lithuania
2019-03-18

Investigator: Saif Tawfeeq

Evaluation and Comparison of Healthy Lifestyle Among Medical and non-Medical Georgian Students
2019-03-18

Investigator: Mariam Tevzadze

Evaluation of naturally occurring autoantibodies against hCG in patients with ovarian cysts
2019-03-18

Investigator: Ekaterine Kldiashvili

Expression of FOXP3 gene as the risk-factor of metastasis development
2019-03-18

Investigator: Gela Beselia

Interictal Emotional State and Epilepsy
2019-03-03

Investigator: Taras Gabisonia

Investigation of Foodborne and waterborne bacterial pathogens causing gastrointestinal tract infections

Investigator:

Cancer testis antigens as the early biomarkers of oncogenesis

Investigator:

The role of SARS-CoV-2 infection in development of the Autoimmune Rheumatic Diseases (ARDs)