საბავშვო უნივერსიტეტი

საბავშვო უნივერსიტეტი „მედიცინა და ხელოვნება“ პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის ტრანსდიციპლინური აქტივობაა, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის მედიცინისა და ხელოვნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას სახალისო, თვალსაჩინო და ინტეგრაციული ფორმით. აღნიშნული აქტივობა დაფინანსდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2019 და 2021 წლების მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში.

...

The Grinning Death
The Grinning Death – is a deadly disease characterized by painful contractions of body mus...
...

Anatomy and Art
Humans have always been interested in the structure of the body and tried to study it by o...
...

Who introduced the term "cell" and how was the cell discovered?
The discovery of a cell will be impossible without a microscope. The English scientist Ro...
...

Rare Diseases – Achondroplasia
Achondroplasia is a disease caused by impaired bone growth, which can be recognized by alt...
...

Wireless Technologies in Medicine
3 years old Anano has been diagnosed by type 1 diabetes mellitus. 25 years ago, the freque...
...

11 February – International Day of Women and Girls in Science
In 1952, Rosalind Franklin took the first DNA photograph that James Watson and Francis Cri...
...

Conference - Medicine and Art
The project - kids university "Medicine and Art" of the Petre Shotadze Tbilisi Medical Aca...
...

Tuberculosis
We have to coexist with different microorganisms. Some of them live on surfaces of our bod...
...

Pandemic and Art
The global distribution of Infectious Disease is known for the name Pandemic (from greece ...
...

Obesity and Art
Obesity and overweight unfortunately is the disease of XXI century, which is caused mostly...
...

Microbial Art
Microorganisms were and are one of the main cause of morbidity and mortality on the earth....
...

Neuroscience and Art
Art and neuroscience have been intertwined for centuries. Surgeons and researchers those w...
...

Protein Structure and Melody
Protein is an organic substance, which ensures the realization of different functions of o...