Date:
2019-09-03

ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე

შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს მიღებას შემდეგ სარეზიდენტო პროგრამებზე:
x 2019-09-03

ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე


ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე
შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს მიღებას შემდეგ სარეზიდენტო პროგრამებზე:  
რადიოლოგია (2 მაძიებელი)
დერმატოვენეროლოგია - 2 მაძიებელი

მოთხოვნები რეზიდენტურაში მისაღებად
ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შედეგად მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობა ან შესაბამისი ცნობა
წარმოსადგენი საბუთების სია:

  • CV
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი
  • უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლის დამთავრების დიპლომის დედანი და ასლი
  • დიპლომის დანართის ასლი
  • ორი ფოტოსურათი (3x4)

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებების მიღება განხორციელდება 2019 წლის 5 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.
ჩარიცხვა მოხდება მაძიებლის მიერ მიღებული ქულების,   სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში ტესტირების შედეგების საფუძველზე, მსურველთა საბუთების მიღება შესაძლებელია მისამართზე: თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ., 51/2, მესამე სართული (ანატომიის კაბინეტი), დილის 11 საათიდან 17 საათამდე (შესვენება 13-დან 14 საათამდე). ტელეფონი - 599 29 83 48 (დოდო სოხაძე)

Date:
2019-09-02

პირველკურსელთა საყურადღებოდ !!!

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი • 4 ფოტოსურათი (3x4) და მისი ელექტრონული ვერსია
x 2019-09-02

პირველკურსელთა საყურადღებოდ !!!


რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  • 4 ფოტოსურათი (3x4) და მისი ელექტრონული ვერსია
  • სამხედრო მიწერის ან აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • სწავლის საფასურის 50%-ის გადახდის ქვითარი

 

როგორც ცნობილია პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს თსა-ს სახ. გრანტის შესაბამის თანადაფინანსებას.

სახელმწიფო გრანტის და თსა-ს თანადაფინანსების მფლობელმა სტუდენტებმა იხილეთ ქვემოთ მოცემული სწავლის საფასურის გადახდის ცხრილი:

 

 

50%

70%

100%

 

წლიური გადასახადი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სამკურნალო საქმე

3800

1337.5

668.75

667.5

333.75

0

0

მედიცინა
(ინგლისურენოვანი)

4300

1587.5

793.75

817.5

408.75

0

0


 

მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე. სტუდენტს, რომელსაც ყველა სასწავლო კურსში ექნება 91ქულა და მეტი, განთავისუფლდება მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასურისგან.

თსა-ს საბანკო რეკვიზიტები:

ს/კოდი -204861961
შპს პ.შოთაძის სახ.თბილისის
სამედიცინო აკადემია
ბანკი - ს.ს. საქ.ბანკის ც/ფილიალი
ბ/კოდი - BAGAGE 22
ანგარიში-GE09BG0000000624481701
-------------------------------------------
გვარი,სახელი

-------------------------------------------
ფაკულტეტი,კურსი
სწავლის გადასახადი -----------
მიუთითეთ სასწავლო წელი!
ქ.წამებულის გამზ. 51/2

Date:
2019-08-22

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ერთიანი ეროვნული გამოცდით ჩარიცხულ პირთა საყურადღებოდ❗️ გთხოვთ, მობრძნდეთ რეგისტრაციის გასავლელად 2 - 6 სექტემბერს, სამუშაო საათები 10:00- 17:00
x 2019-08-22

ერთიანი ეროვნული გამოცდები


tma
13 სექ

საორიენტაციო-მოსამზადებელი კვირეული

2019-2020 სასწავლო წლის I კურსელთა საორიენტაციო-მოსამზადებელი კვირეულის განრიგი
31 ივლ

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

თსა აცხადებს მობილობას საგანმანათლებლო პროგრამაზე - „ინგლისურენოვანი მედიცინა“. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ფაილი
22 მარ

„InSimu Virtual Patient“ პრეზენტაცია

26 მარტს, საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (GMSA) და თბილისის სამედიცინო აკადემიის ორგანიზებით 17:00 საათზე, 408 აუდიტორიაში გაიმართება მორიგი მასშტაბური პროექტის „InSimu Virtual Patient“ პრეზენტაცია. InSimu - არის მობილურის აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გყავდეთ ვირტუალური პაციენტები და თავი იგრძნოთ ექიმად.
პრეზენტაციის შემდეგ მოხდება მსურველთა დარეგისტრირება, რომლებიც პროექტის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ შიდა ჩემპიონატში.

ყველა განცხადება

პარტნიორები

აფილირებული კლინიკები