Date:
2018-04-14

სტაჟირება თბილისის წამყვან კლინიკებში

თბილისის სამედიცინო აკადემიი-ს კარიერული მხარდაჭერის, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური II-VI კურსის სტუდენტებს სთავაზობს სტაჟირების გრძელვადიან პროგრამას თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში
x 2018-04-14

სტაჟირება თბილისის წამყვან კლინიკებში


თბილისის სამედიცინო აკადემიი-ს კარიერული მხარდაჭერის, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური II-VI კურსის სტუდენტებს სთავაზობს სტაჟირების გრძელვადიან პროგრამას თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში:

 • თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი
 • ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი (ღუდუშაურის კლინიკა)
 • თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო (რკინიგზა)
 • წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკური საავადმყოფო (მიხაელოვი)

სტაჟირების გავლა შესაძლებელი იქნება შემდეგ განყოფილებებში:

 • მიმღები (ER)
 • ქირურგია
 • რეანიმაცია
 • რადიოლოგია

მსურველები დაგვიკავშირდით:
careersupport@tma.edu.ge ალექსანდრე მუკათარიძე
593 17 11 77 - გიორგი კიკვაძე

Date:
2018-04-12

"რას ნიშნავს იყო ქირურგი"

თბილისის სამედიცინო აკადემიამ 2018 წლის 12 აპრილს უმასპინძლა სტუმარს იტალიიდან, პროფესორ ალფონსო რეკორდარეს,პროფესორმა ჩაატარა ლექცია სტუდენტებისთვის
x 2018-04-12

"რას ნიშნავს იყო ქირურგი"


  პროფესორმა ალფონსო რეკორდარემ ჩაატარა ლექცია სტუდენტებისთვის
„რას ნიშნავს იყო ქირურგი“   ალფონსო რეკორდარე არის ზოგადი ქირურგი,
რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ამ სფეროშია მჟამად ის მუშაობს
დელ ანჯელოს საავადმყოფოში, ვენეცია, იტალია.

Date:
2018-02-08

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობზე

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
x 2018-02-08

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობზე


 • მიკრობიოლოგია/იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

მიკრობიოლოგია - პროფესორი (1 ადგილი) , ასისტენტ-პროფესორი (1 ადგილი)
იმუნოლოგია - ასისტენტი (1 ადგილი)

 • ბიოქიმია/გენეტიკის დეპარტამენტი

გენეტიკა - ასისტენტი (1 ადგილი)

 • ანატომია/ჰისტოლოგია/ემბრიოლოგიის დეპარტამენტი

ჰისტოლოგია - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი), ასისტენტი (1 ადგილი)

 • პათოლოგიის დეპარტამენტი

პათოლოგია -ასისტენტ პროფესორი (1 ადგილი)

 • ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის დეპარტამენტი

ქცევის ფიზიოლოგია, ქცევათმეცნიერება - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი) , ასისტენტი (1 ადგილი)
კლინიკური კვლევა - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)

 • ქირურგიის დეპარტამენტი

უროლოგია- პროფესორი (1 ადგილი)
ზოგადი ქირურგია - ასისტენტ პროფესორი (1 ადგილი)

 • შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

რადიოლოგია - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)

კონკურსში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე დადგენილი ფორმით (ივსება ადგილზე);
 • პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV)
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის დედანი და ასლი;

პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
 • მოტივაცია თანამდებობის დასაკავებლად (არაუმეტეს 2 გვერდზე);
 • ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც კანდიდატის აზრით, საუკეთესოდ წარმოაჩენს მისი კვლევის უნარს;
 • დისციპლინის სწავლების კონცეფცია;
 • სილაბუს(ებ)ი (მისი სტრუქტურა და შინაარსი  სასურველია წარმოდგენილი იყოს “აკადემიის” მიერ დამტკიცებულ ფორმატში).
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია;

კონკურსანტმა ასევე სასურველია წარმოადგინოს:

 • ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის, აგრეთვე პროგრამების ავტორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული, ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული შრომების, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების დედანი ან მათი დამოწმებული ასლი;
 • მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამები.
 • აკადემიური საბჭოს (ან მსგავსი ფუნქციის მქონე საბჭოების), ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა;
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა, რეცენზირება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა და სერთიფიკატების ფლობა (პროფესიულ საქმიანობაში);
 • ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა, წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზენტობა);
 • სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • სილაბუს(ებ)ი (მისი სტრუქტურა და შინაარსი  სასურველია წარმოდგენილი იყოს  “აკადემიის” მიერ დამტკიცებულ ფორმატში).
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია.

 

კონკურსანტმა ასევე სასურველია წარმოადგინოს:

 • ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის, აგრეთვე პროგრამების ავტორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული, ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული შრომების, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების დედანი ან მათი დამოწმებული ასლი;
 • მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამები.
 • აკადემიური საბჭოს (ან მსგავსი ფუნქციის მქონე საბჭოების), ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა;
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა, რეცენზირება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა და სერთიფიკატების ფლობა (პროფესიულ საქმიანობაში);
 • ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა, წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზენტობა);
 • სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;

     
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სილაბუს(ებ)ი (მისი სტრუქტურა და შინაარსი წარმოდგენილი სასურველია იყოს „აკადემიის“ მიერ დამტკიცებულ ფორმატში;

კონკურსანტმა ასევე სასურველია წარმოადგინოს:

 • ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული, ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული შრომების, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების დედანი ან მათი დამოწმებული ასლი;
 • აკადემიური საბჭოს (ან მსგავსი ფუნქციის მქონე საბჭოების), ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა და სერთიფიკატების ფლობა (პროფესიულ საქმიანობაში);
 • ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა, წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზენტობა);
 • სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;

      ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • რეკომენდაცია შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულების 2 პროფესორის/ასოცირებული პროფესორისგან.

აკადემიურ თანამდებობებზე მიღების წესს და პირობებს დამატებით შეგიძლიათ გაეცნოთ პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის საიტზე.

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 9 მარტიდან 14 მარტის  ჩათვლით 10-დან 16 სთ-მდე პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიაში შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 51/2, III სართული. ტელ: 291 24 84;  ელ.ფოსტა hr@tma.edu.ge; ვებგვერდი www.tma.edu.ge.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 22 მარტს.

12 მარ

საერთაშორისო კვირეული

13- 16 მარტს თბილისი სამედიცინო აკადემიაში ტარდება საერთაშორისო კვირეული
26 თებ

სტუდენტების საყურადღებოდ

მიმდინარეობს სტუდენტების რეგისტრაცია, რომელთაც სურვილი აქვთ ისწავლონ ლიტვაში ვილნიუსის სამედიცინო უნივერსიტეტში.
8 დეკ

ძვირფასო სტუდენტებო!

2017 წლის 8 დეკემბერს 17:00 საათზე თსა-ს „სტუდენტური აკადემიის“ განათლების კომიტეტის და კარიერული მხარდაჭერის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდება ტრენინგი თემაზე „საჯარო გამოსვლის ხელოვნება“. მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია 2017 წლის 7 დეკემბრის ჩათვლით ოფისის მენეჯერთან მე-3 სართულზე ან გამოაგზავნოთ ელ-ფოსტა მისამართზე: tma@tma.edu.ge

ყველა განცხადება

პარტნიორები

აფილირებული კლინიკები